(11.11.2017)
1. LSDEnergy 4 Stunden Kart Grand Prix